I’n holl ffrindiau a chefnogwyr,

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gau hyd yr hysbysir yn wahanol. Diogelwch ein cynulleidfaoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd ynglyn â phryd y byddwn yn ail ddechrau ein rhaglen.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau i drefnu ad-daliadau ac i roi gwybodaeth am ddyddiadau sydd wedi eu hail drefnu. Mae ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd hefyd.

Diolch am eich amynedd, dealltwriaeth a chydweithrediad. Anfonwn ein dymuniadau gorau at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ‘rydym yn wir werthfawrogi eich cefnogaeth. Cadwch yn ddiogel an edrychwch ar ôl eich gilydd.

To all our valued friends and supporters,

Aberystwyth Arts Centre is closed until further notice. The safety of audiences and staff is of paramount importance in making this decision. We will continue to follow guidance as to when we should recommence our programme.

Our Box Office team are contacting all ticket holders to arrange refunds and advise of rescheduled dates. Our website and social media is updated regularly too.

Thank you for your patience, understanding and cooperation. We send our best wishes to everyone in this difficult time and very much appreciate your support. Please stay safe and look after each other.

Aberystwyth Arts Centre

The award winning Aberystwyth Arts Centre is one of the UK's largest arts centres. Part of Aberystwyth University, it is recognised as a 'national flagship for the arts'.> Find out more

WOW Film Festival 2020 trailer

Mawrth | March 2020 - cinema poster sinema

Easily find subtitled and special screenings

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
  • Aberystwyth University
  • Arts Council of Wales
  • Welsh Government
  • National Lottery
  • Ceredigion County Coucil

Designed by View Creative & crafted by Un.titled