Ymholiadau marchnata a'r wasg Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth:

Rachel Scurlock 01970 622894 rls@aber.ac.uk

Alice Wymer 01970 622885 amw29@aber.ac.uk 

 

FFORWM CYMUNED PENPARCAU A CHANOLFAN Y CELFYDDYDAU YN CYDWEITHIO AR BROSIECT AM FLWYDDYN  

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gweithio ar y cyd gyda Fforwm Cymuned Penparcau ar brosiect am flwyddyn sy’n dwyn y teitl ‘APT: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Fforwm Penparcau gyda’i gilydd’ a fydd yn gweld trigolion Penparcau yn ‘cymryd drosodd’ y Ganolfan am wythnos gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddauy ym mis Mehefin 2018.  

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan