Y Lleoliad

Lleolir Aberystwyth ar arfordir prydferth Canolbarth Cymru ac mae’n dref arwyddocaol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Mae’n gartref i Brifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru ac hefyd i swyddfeydd rhanbarthol Llywodraeth y Cynulliad. Ystyrir y dref gan rai i fod yn ‘brifddinas ddiwylliannol Cymru’. Mae gan y dref boblogaeth o 17,000, a gellir ychwanegu at hyn tua 9,000 o fyfyrwyr ac hefyd twristiaid yn ystod tymor y gwyliau. Mae gan Sir Geredigion boblogaeth o 79,000. Mae Canolfan y Celfyddydau yn darparu adnoddau gwerthfawr ar gyfer staff a myfyrwyr y Brifysgol a’u teuluoedd, ac ar gyfer holl ranbarth Canolbarth Cymru yn ogystal â denu ymwelwyr o’r DU, Ewrop a ledled y byd ar gyfer rhai o’i phrif weithgareddau a phrosiectau, sy’n cynorthwyo i roi Aberystwyth ar y map.