Rhan annatod o weledigaeth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r gred bod grym gan y celfyddydau i drawsffurfio cymdeithas ac i newid a chyfoethogi bywydau. Gyda hynny mewn golwg, er bod ein drysau ni ar gau ar hyn o bryd, rydyn ni dal am geisio rhannu rhai goreuon o theatr, dawns, opera, celf a mwy gyda chi i'w mwynhau gartref. Mae nifer o bethau isod ar gael am ddim, ond mae rhai yn cynnwys ffi. Am fanylion llawn pob un, dilynwch y ddolen. Ydych chi'n mwynhau'r adnoddau sydd ar y dudalen hon? Os oes unrhyw adborth gyda chi am adnoddau ar-lein dros y cyfnod diweddar, os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod drwy e-bost. Diolch.

 

Theatr

National Theatre at Home
Ffrydio wythnosol o gynyrchiadau poblogaidd o'r National Theatre.

Theatr Genedlaethol Cymru
Gwaith newydd ac o'r archif yn ffrydio.

National Theatre Wales
Ffrydio gwaith newydd.

Cwmni Arad Goch
Cynyrchiadau a gweithdai ar-lein gan y gwmni theatr o Aberystwyth.

Blackeyed Theatre - Hub
Darpariaeth ar-lein gan gynnwys cynhyrchiadau wedi'u ffrydio.

Volcano Theatre: Encounters Unknown
Rhaglen ar-lein o waith sy'n ymateb i'r cyfnod aros gartref.

Torch Theatre: Grav
Am gyfnod byr mae'r recordiad sain o'r ddrama clodwiw Grav ar gael ar-lein.

Imitating the Dog
Detholiad o berfformiadau gan y cwmni ar gael i'w gwylio ar-lein.

Shakespeare in Quarantine
Nifer o gynyrchiadau Shakespeare ar gael ar iPlayer fel rhan o gyfres Culture in Quarantine BBC Four.

 

Opera & Dawns

National Dance Company Wales
Nifer o adnoddau ar-lein, gan gynnwys gweithiau dawns llawn, ffilmiau a dosbarthiadau.

NY Met Opera
Recordiadau o'r archif a cynnwys newydd i'w ffrydio.

Shobana Jeyasingh Dance Company
Cynhyrchiadau o'r repertoire a sesiynau holi ac ateb.

Russell Maliphant Dance Company
Recordiadau o berfformiadau llawn a clipiau byrion o'r proses creadigol o Archif Digidol RMDC, am gyfnod byr.

 

Arddangosfeydd a Chelf Weledol

Arddangosfeydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Mae staff yr adran arddangosfeydd yn rhannu gweithdai creadigol ar-lein i chi ddilyn gartref.

Casgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth
Fersiwn arelin o arddangosfeydd diweddar.

 

Ffilm

Gwbor Iris
Ffilmiau clodfawr gan Gynhyrchiadau Iris.

Curzon Home Cinema
Tra bod sinemâu ar gau, mae Curzon Home Cinema yn cynnig 15% oddi ar un ffilm y mis yn eu hadran '(NOT) in Cinemas Now'. Y cwbl sydd angen i chi wneud yw cyflwyno'r côd ar y dudalen talu. Côd mis Mehefin yw CHCJUL.

A White, White Day (15)
Ffilm newydd sbon, ar gael i'w rhentu ar-lein o Orffennaf 3. Wrth ddefnyddio'r ddolen i'w gwylio ganddom ni bydd rhan o incwm rhentu'r ffilm yn dod ato'r Ganolfan.

Alice (15)
Ffilm newydd sbon, ar gael i'w rhentu ar-lein o Orffennaf 24 - Awst 20. Wrth ddefnyddio'r ddolen i'w gwylio ganddom ni bydd rhan o incwm rhentu'r ffilm yn dod ato'r Ganolfan.

 

Dysgu Creadigol a Dosbarthiadau

Braslunio gyda Ruth Koffer
Cyfres o ddosbarthiadau ar-lein, sy'n addas i alluoedd wahanol.

Criw Celf gan Huw Aaron
Dosbarthiadau celf i bobl ifanc gan Huw Aaron.

The Summer of Animation
The Summer of Animation yw rhaglen o ddigwyddiadau rhyngweithiol, traws-diwydiant ar gyfer pobl ifanc 13-18 mlwydd oed sy'n frwdfrydig am animeiddio.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled