Rhan annatod o weledigaeth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r gred bod grym gan y celfyddydau i drawsffurfio cymdeithas ac i newid a chyfoethogi bywydau. Gyda hynny mewn golwg, er bod ein drysau ni ar gau ar hyn o bryd, rydyn ni dal am geisio rhannu rhai goreuon o theatr, dawns, opera, celf a mwy gyda chi i'w mwynhau gartref. Dilynwch ni ar Facebook a Twitter hefyd am fwy o ddiweddariadau a dolenni (a chystadlaethau!). Mae rhai o'n tiwtoriaid dysgu creadigol hefyd yn rhedeg grwpiau arlein ar Facebook ar gyfer eu myfyrwyr - cysylltwch yr adran Dysgu Creadigol am fwy o wybodaeth! Ydych chi'n mwynhau'r adnoddau sydd ar y dudalen hon? Os oes unrhyw adborth gyda chi am adnoddau ar-lein dros y cyfnod diweddar, os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod drwy e-bost. Diolch.

 

Theatr

Showtime from the Frontline - Mehefin 9fed
Perfformiad 2018 gan y comediwr Mark Thomas, ar gael i'w ffrydio ar-lein am £5, gyda chanran o'r arian yn cael ei rhoi i theatrau anibynnol.

National Theatre at Home
Ffrydio wythnosol o gynyrchiadau poblogaidd o'r National Theatre.

BE (at home) FESTIVAL
Gŵyl ar-lein o waith perfformio amrywiol.

Fleabag for Charity
Mae'r fersiwn llwyfan poblogaidd o Fleabag ar gael am gyfnod byr arlein, er mwyn codi arian at nifer o elusennau.

Nos Sadwrn o Hyd
Drama Roger Williams aeth ar daith gan Theatr Gen yn 2019 ar gael i'w gwylio am ddim.

Fy Ynys Las
Perfformiad newydd gan Eddie Ladd, cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Wales a BBC Arts.

National Theatre Wales: Network
Gwaith digidol ar y gweill gan National Theatre Wales.

Phosphoros Theatre
But everything has an ending, antholeg o berfformiadau digidol sy'n ymateb i COVID-19, wedi'u hadrodd gan rheini sydd wedi profi bywyd wedi'i dorri ar draws o'r blaen. Gan y cwmni wnaeth Pizza Shop Heroes.

Cwmni Arad Goch
Cynyrchiadau ar-lein gan y gwmni theatr o Aberystwyth.

Blackeyed Theatre - Hub
Darpariaeth ar-lein gan gynnwys cynhyrchiadau wedi'u ffrydio.

Cwmni Theatr Hijinx
Gŵyl ar-lein o waith digidol.

Volcano Theatre: Encounters Unknown
Rhaglen ar-lein o waith sy'n ymateb i'r cyfnod aros gartref.

Torch Theatre: Grav
Am gyfnod byr mae'r recordiad sain o'r ddrama clodwiw Grav ar gael ar-lein.

My Body Welsh
Mae cynhyrchiad Theatr Invertigo, daeth i'r Ganolfan yn 2017, ar gael i'w wylio ar-lein am ddim tan Fehefin 5ed.

Imitating the Dog
Detholiad o berfformiadau gan y cwmni ar gael i'w gwylio ar-lein.

Shakespeare in Quarantine
Nifer o gynyrchiadau Shakespeare ar gael ar iPlayer fel rhan o gyfres Culture in Quarantine BBC Four.

 

Opera & Dawns

Royal Opera House
Amryw o gynhyrchiadau opera a bale ar gael i'w ffrydio am gyfnod byr.

National Dance Company Wales
Nifer o adnoddau ar-lein, gan gynnwys gweithiau dawns llawn, ffilmiau a dosbarthiadau.

NY Met Opera
Opera newydd pob diwrnod o gasgliad eang Opera'r Met o'i recordiadau.

Shobana Jeyasingh Dance Company
Cynhyrchiadau o'r repertoire ar Facebook, gan gychwyn gyda Configurations ar Ebrill 20fed.

Russell Maliphant Dance Company
Recordiadau o berfformiadau llawn a clipiau byrion o'r proses creadigol o Archif Digidol RMDC, am gyfnod byr.

 

Arddangosfeydd a Chelf Weledol

Arddangosfeydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Mae staff yr adran arddangosfeydd yn rhannu gweithdai creadigol ar-lein i chi ddilyn gartref.

Casgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth
Fersiwn arelin o arddangosfeydd diweddar.

 

Ffilm

Gwbor Iris
Bydd Ŵyl Ffilmiau Gwobr Iris yn rhannu ffilmiau clodfawr o'i digwyddiadau'r gorffennol pob mis dros Ebrill, Mai a Mehefin.

Curzon Home Cinema
Tra bod sinemâu ar gau, mae Curzon Home Cinema yn cynnig 15% oddi ar un ffilm y mis yn eu hadran '(NOT) in Cinemas Now'. Y cwbl sydd angen i chi wneud yw cyflwyno'r côd ar y dudalen talu. Côd mis Mehefin yw CHCJUN.

Into Film: 15 before 15
Mae Into Film and BFI Education wedi curadu rhestr o ffilmiau mae'n rhaid eu gweld i bobl ifanc cyn iddyn nhw droi'n 15 oed - ac maen nhw i gyd ar gael i'w ffrydio.

Treial am ddim MUBI gyda Gŵyl Ffilmiau WOW
30 diwrnod o MUBI am ddim diolch i Ŵyl Ffilmiau WOW.

Sianel Amazon Prime y BFI Player
Mae sianel Amazon y BFI Player ar gael am ddim am 30 diwrnod ar sail treial am ddim. (Hefyd, mae treial am ddim 14-diwrnod ar gael yn uniongyrchol o'r BFI Player.)

Sianel Amazon Prime Arrow Video
Mae sianel Amazon Arrow Video nawr ar gael am ddim am 30 diwrnod ar sail treial am ddim.

Os gwelwch yn dda byddwch yn ofalus wrth ddechrau ar treialon am ddim a chofiwch i ddad-tanysgrifio cyn i'r cyfnod terial dod i ben os nad ydych chi am barhau gyda'r tanysgrifiad neu am dalu'r ffi arferol.

 

Dysgu Creadigol a Dosbarthiadau

Braslunio gyda Ruth Koffer
Cyfres o ddosbarthiadau ar-lein, sy'n addas i alluoedd wahanol.

Criw Celf gan Huw Aaron
Mae Huw Aaron yn cynnal dosbarthiadau celf i bobl ifanc ar ei sianel YouTube.

Jasmin Vardimon Company
Dosbarthiadau ar-lein ar gyfer oedolion a phlant. Rhad ac am ddim ond gyda'r opswin o gynnig rhodd.

No Fit State
Amserlen o ddosbarthiadau sgiliau syrcas sy'n cael eu cynnal ar-lein. I gymryd rhan mae gofyn i chi gofrestru o flaen llaw.

Cwmni Theatr Arad Goch
Cynyrchiadau a dosbarthiadau ar-lein, gan gynnwys gweithdai creu pypedau.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled