Wythnos y Glas 2020

Croeso i Aberystwyth, chi glas fyfyrwyr!

I fod yn gwbl onest, nid dyma’r wythnos y glas oedd gyda ni mewn meddwl am 2020…mae’n hadeilad ni dal rhan fwyaf ar gau ac fel arfer dros adeg yma’r flwyddyn rydyn ni gyd yn crynu dan bwysau disgwyliadau’r flwyddyn academaidd newydd a’r wefr sy’n dod ynghlwm â hynny.

Ond nid yw 2020 wedi llwyddo cymryd bob dim gennym ni! Rydyn ni’n falch i gyfrannu at raglen sgrin fawr Aber Freshers ac yn edrych ymlaen atoch chi gyd yn cael cyfle i flasu’r danteithion sydd ar gael o Gaffi'r Piazza. Gallwch chi edrych ymlaen at ddigwyddiadau sydd i ddod gyda ni, a chadw llygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol am fwy o newyddion wrth i ni agosáu at ein hail-agoriad.

I’r rheini ohonoch chi sy’n dychwelyd i Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, rydyn ni’n gobeithio’ch bod chi’n edrych ymlaen at ail-agoriad y Ganolfan hefyd – rydyn ni’n hyderus bydd pawb yn ôl yn well nag erioed pan mae’r amser yn dod!

Mwynhewch eich hunain, arhoswch yn ddiogel, a gwnewch y gorau o brifddinas ddiwylliannol Cymru…!

Be' sy' 'mlaen?

Sketching with Ruth Koffer
Dosbarthiadau ar-lein drwy Zoom
o ddydd Llun, 14 Medi, 2:00pm

Watercolours with Ruth Koffer
Dosbarthiadau ar-lein drwy Zoom
o dydd Iau 17 Medi, 6:30pm

Astrid Investigates
Drama sain gan Flying Bridge Theatre
Pob dydd Iau o 17 Medi

We Are Many
Ffrwd byw dangosiad premiere UDA
Bore Mawrth, 22 Medi, 1am (ar gael am 48 awr)

Mark Thomas: The Red Shed
Ffrwd Byw
Dydd Iau, 24 Medi 2020

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol:

Instagram
Twitter
Facebook