Neges gan Gareth Bailey, Rheolwr y Sinema.

Ni allwn aros i groesawu’n holl gwsmeriaid yn ôl i rannu profiad y sgrîn fawr - ‘rydym wedi’ch methu!  ‘Rydym yn gwbl ymrwymedig at ddathlu sinema trwy ddangos y ffilmiau gorau newydd, sgriniadau clasurol, sinema’r byd, ffilmiau dogfen a digwyddiadau arbennig.

Peidiwch ag anghofio, gallwch hefyd ymweld â’n tudalen SINEMA RITHIOL, lle gallwch wylio ddetholiad eang o ffilmiau dogfen, sinema’r byd a dramâu yn eich cartref, tra hefyd yn cefnogi Canolfan y Celfyddydau.

 


 

‘Rydym wedi gosod nifer o fesurau diogelwch ychwanegol yn eu lle i wneud yn siwr bod pawb yn teimlo’n saff ac yn hapus tra’n gwylio ein ffilmiau. Nodwch y canlynol os gwelwch yn dda fel y byddwch yn teimlo’n gyfforddus wrth ddychwelyd.

· ‘Rydym wedi cyflwyno system e-docynnu fel y gall tocynnau bellach gael eu sganio o’ch ffôn symudol

· Ni chaniateir mynediad ar ôl i’r ffilm ddechrau, felly ceisiwch gyrraedd mewn da bryd

· Gwnewch yn siwr eich bod yn eistedd yn eich seddi cywir er mwyn cadw pellter cymdeithasol

· Rhaid gwisgo mygydau gydol y ffilm oni bai eich bod yn bwyta neu’n yfed (ond am y sawl sy’n eithriedig)

· Pan ddaw’r ffilm i ben, arhoswch yn eich sedd a bydd y tywysydd yn rhyddhau un rhes ar y tro er mwyn osgoi ymgynnull wrth yr allanfa

Diolch am ein helpu gyda’r mesurau diogelwch hyn - edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl i’n sgriniadau!

L M M I G S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31