Mae Vida Simon yn artist gweledol ac mae ei gwaith yn cynnwys arlunio, ysgrifennu, gwaith crefft, sain a symudiad, y cyfan yn uno i ffurfio gosodweithiau a pherfformiadau ar safleoedd penodol. Mae arlunio'n fyw yn aml yn chwarae rhan ganolog yn ei pherfformiadau. Mae llawer o'i gwaith yn chwarae gydag eithafion o raddfa, trwy daflunio darluniau neu drwy osod y corff mewn perthynas â bydoedd bychain.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled