Bwriad Prosiect yr Unedau Creadigol oedd i ddatblygu rôl Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth fel safle creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiaid a chrefftwyr. Mae’r cymysgedd o artistiaid a busnesau celf yn nodwedd unigryw o’r datblygiad hwn gyda thenantiaid sefydledig a newydd yn cydweithio gyda’i gilydd mewn amgylchedd creadigol ac ysgogol i gyflawni eu potensial economaidd a chreadigol.  

Gwnaethpwyd Prosiect yr Unedau Creadigol, a ddylunwyd gan Stiwdio Heatherwick, gwerth £1.4 miliwn, yn bosibl gyda chefnogaeth Prifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Gwobr Yr Ymddiriedolaeth Ddinesig   Ym mis Ebrill 2010 enillodd Prosiect yr Unedau Creadigol un o wobrau’r Ymddiriedolaeth Ddinesig am adeiladau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol tuag at ansawdd yr amgylchedd. Yr Unedau Creadigol oedd un datblygiad allan o 18 yn unig yn y DU ac Iwerddon i dderbyn gwobr gan yr Ymddiriedolaeth Ddinesig yn 2011 a’r unig brosiect i gael ei ddewis yng Nghymru.

Gwobr yr RIBA  Mae’r Unedau Creadigol hefyd yn enillodd Gwobr RIBA ar gyfer adeiladau sy’n cyrraedd safonau pensaerniol uchel ac sy’n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at yr amgylchedd lleol.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled