Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn cyflwyno Finals Festival, rhaglen gyffrous o berfformiadau gwreiddiol a ffilmiau byr gan fyfyrwyr Drama a Theatr ym Mhriysgol Aberystwyth, wedi’u cyflwyno drwy Facebook, Instragram Live a YouTube.

I ddilyn diweddariadau'r ŵyl, dilynwch y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol:
Finals Festival Facebook
Finals Festival Twitter
Finals Festival Instagram

Rhaglen

Dydd Mawrth, Mai 19fed 2020

09:00-12:30 - The First Days gan Rhian Williams. Galwadau ffôn byw. [Rhan 1]
‘Sgwrs ffôn un ar un i archwilio rhyngweithio dynol. Sut i gysylltu ac anadlu heb ofn.’

13:30-13:50 - To Be Heard gan Jessica Curtin. Fideo wedi'i recordio o flaen llaw ar YouTube
‘Bywyd fel coda; disgynodd fy llais ar glustiau byddar.’ Yr unig bersion sy’n clywed mewn teulu o bobl byddar. Gwyliwch wrth i mi gydbwyso bywyd fel cyfieithydd personol a mynd ar ôl gyrfa delfrydol. Yn serennu ac wedi’i ysgrifennu gan Jessica Curtin, plentyn i oedolion byddar (CODA).

14:30-14:50 - We See U gan Daniel Davis. Instagram Live (@we.see.u)
‘Nid oes y fath beth â phreifatrwydd. Nid pan rydyn ni i gyd mor daer am gysylltiad.’

15:30-15:50 - When The World Is At Its Brightest gan Jody Notley. Facebook (finalsfestaber)
‘Mae’r sbotolau arnoch chi, ond beth sydd ar ôl o’r sioe? Bywyd ar y ffin gyda’r un lle i fynd. Torrwch y rhith.’

18:00-18:20 - You Are Here gan Hannah Evans. Sain/Fideo video
*'Cymrwch moment gyda fi, i ddianc rhag eich realaeth.’

19:00-19:30 - 100 Things No One Told You About Growing Up gan Anna Delahay, Hannah Farrell and Jake Kenyon-Evans.
‘Y parti hoffech chi wedi bod yn ymwybodol ohono.’

20:00-22:00 - The First Days gan Rhian Williams. Galwadau ffôn byw. [Rhan 2]
‘Sgwrs ffôn un ar un i archwilio rhyngweithio dynol. Sut i gysylltu ac anadlu heb ofn.’

Dydd Mercher, 20fed Mai 2020

11:00-11:20 - Come Cymraeg With Me gan Aaron Bollingham. Instagram Live (@comecymraeg)
‘Cenedl o gariad a thristwch trwy gyfrwng bwyd’

13:30-13:50 - To Be Heard gan Jessica Curtin. Fideo wedi'i recordio o flane llaw ar YouTube
‘Bywyd fel coda; disgynodd fy llais ar glustiau byddar.’ Yr unig bersion sy’n clywed mewn teulu o bobl byddar. Gwyliwch wrth i mi gydbwyso bywyd fel cyfieithydd personol a mynd ar ôl gyrfa delfrydol. Yn serennu ac wedi’i ysgrifennu gan Jessica Curtin, plentyn i oedolion byddar (CODA).

14:30-14:50 - Persephone’s Love Island gan Caris FitzPatrick. Facebook (finalsfestaber)
‘Mewn byd wedi’i ddomineiddio gan ei mam, a fydd hi byth yn darganfod cariad?’

15:30-15:50 - When The World Is At Its Brightest gan Jody Notley. Facebook (finalsfestaber)
‘Mae’r sbotolau arnoch chi, ond beth sydd ar ôl o’r sioe? Bywyd ar y ffin gyda’r un lle i fynd. Torrwch y rhith.’

16:30-16:50 - Blue Lips gan Eetu Merisaari. Facebook Live (finalsfestaber).
‘Straeon o’r tŷ lle y digwyddodd.’

18:00-18:20 - Behind The Scenes Of Phoebe gan Laura Waterhouse.

19:00-19:20 - All Dressed Up gan Ronan Linton. Facebook Live (finalsfestaber)
‘Nid yw’r stafell fyw erioed wedi gweld y ffasiwn moethusrwydd!’

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled