“I mi mae cyfrwng ffotograffiaeth yn gysylltiedig â chynrychioli realiti, ac yn aml ‘rwy’n ffeindio bod f’ymarfer yn cael ei effeithio i raddau helaeth gan fy lleoliad.  ‘Rwy’n teithio’n aml gan fy mod yn ei chael hi’n haws i ddyfeisio gwaith newydd pan ‘rwyf mewn amgylchedd anghyfarwydd, yn wynebu pobl a llefydd newydd.”

Wedi’i geni yn Ostrava, y Weriniaeth Dsiecaidd mae hi ‘nawr yn byw ac yn gweithio yn Llundain.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled