Talebau | Vouchers

Mae tocyn anrheg yn rhywbeth hyfryd i roi i rywun - mae'n golygu gall yr un sy'n ei dderbyn yn gallu dewis rhywbeth maen nhw wir eisiau! Ac mae tocyn anrheg Canolfan y Celfyddydau yn well fyth - mae'n rhoi dewis i rywun o ddod i weld perfformiad byw anhygoel, neu ffilm, neu i gymryd dosbarth, prynu celf, anrhegion lleol neu lyfr, neu fwynhau pryd o fwyd neu ddiodydd!

Mae prynu tocyn anrheg i rywun hefyd yn ffordd wych o gefnogi'r Ganolfan, nid yn unig yn ariannol, ond mae'n hefyd yn gadael i fwy o bobl wybod am yr amrywiaeth o bethau sy'n cael ei chynnig yma, o berfformiadau a sinema, i gelf a gwneuthurwyr, i siopau.

Gallwch chi brynu tocynnau anrheg o'r swyddfa docynnau neu'r siopau, neu gallwch chi eu prynu nhw ar-lein yma.

 ** PWYSIG **
Nid yw'n bosib casglu neu bostio eich Tocyn(nau) Rhodd CYC nes i ni ail-agor.