A ydych am fod yn fwy heini, cael hwyl a bod yn gymdeithasol? Beth am ymuno ag un o’n dosbarthiadau?

Bob wythnos mae cost y dosbarth yn gweithio allan rhywbeth tebyg i gost coffi a chacen, fel ‘does dim esgus, dewch heibio a chymerwch ran!

Rhaglen celfyddydau ac addysg gymunedol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r fwyaf o'i math yng Nghymru. Dros yr haf, rydyn ni'n cynnig nifer o gyrsiau arbennig yn ogystal â'n dosbarthiadau wythnosol rheolaidd. Mae llawer o dosbarthiadau eisoes wedi dechrau ond efallai y gallwch ymuno â rhan ohonynt yn ystod y tymor.

Swyddfa Docynnau 01970 623232

Amanda Trubshaw 01970 621609 amj@aber.ac.uk

Laura Oliver 01970 622888 lao8@aber.ac.uk

Rachael Taylor 01970 622163 rmt@aber.ac.uk

 

Termau ac Amodau. Cefnogir ein gwaith Addysg a Chymuned gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Tudalennau

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled