Annwyl Gyfeillion,
Ar hyn o bryd mae llawer o staff Canolfan y Celfyddydau yn y broses o gael eu rhoi ar ffyrlo tra bod y lleoliad ar gau. Nid ydym yn gwybod pa mor hir y bydd hyn yn para mewn sefyllfa sy'n newid yn barhaus, ond gwnaed y penderfyniad hwn er mwyn helpu Canolfan y Celfyddydau yn y tymor hir - a gyda llaw ni allwn aros i ddod yn ôl i normal. ! Bydd y mwyafrif o staff nawr yn rhoi’r gorau i gynnig sesiynau ar-lein neu wneud gwaith arall nes bydd rhybudd pellach. Bydd y tîm Dysgu Creadigol sy'n parhau i weithio yn gwneud ein gorau i uwchlwytho cynnwys a allai fod o ddiddordeb i chi a bydd yn ymateb i e-byst ac ymholiadau cyn gynted ag y gallwn. Cyn gynted ag y byddwn yn gwybod am unrhyw newidiadau, byddwn mewn cysylltiad i roi gwybod i chi. Yn y cyfamser, cadwch yn saff ac rydyn ni i gyd yn colli eich gweld chi!
Tîm Dysgu Creadigol

A ydych am fod yn fwy heini, cael hwyl a bod yn gymdeithasol? Beth am ymuno ag un o’n dosbarthiadau?

Bob wythnos mae cost y dosbarth yn gweithio allan rhywbeth tebyg i gost coffi a chacen, fel ‘does dim esgus, dewch heibio a chymerwch ran!

Rhaglen celfyddydau ac addysg gymunedol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r fwyaf o'i math yng Nghymru. Dros yr haf, rydyn ni'n cynnig nifer o gyrsiau arbennig yn ogystal â'n dosbarthiadau wythnosol rheolaidd. Mae llawer o dosbarthiadau eisoes wedi dechrau ond efallai y gallwch ymuno â rhan ohonynt yn ystod y tymor.

Swyddfa Docynnau 01970 623232

Amanda Trubshaw 01970 621609 amj@aber.ac.uk

Laura Oliver 01970 622888 lao8@aber.ac.uk

Rachael Taylor 01970 622163 rmt@aber.ac.uk

 

Termau ac Amodau. Cefnogir ein gwaith Addysg a Chymuned gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Nothing to see

Sorry there are currently no events in this section.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled