Sut i gyrraedd yma

Lleolir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar ganol Campws Penglais y Brifysgol, uwchben tref Aberystwyth, sydd wedi ei leoli ar yr A487 tua’r gogledd allan o’r dref ar Riw Penglais.

Mae manylion llawn y campws ar brif wefan y Brifysgol www.aber.ac.uk

Teithio heb gar
Mae’n hawdd ein cyrraedd ar drên, bws, beic a throed. Mae bws 03 yn cysylltu’r dref / orsaf â Chanolfan y Celfyddydau bob 30 munud rhwng dydd Llun a dydd Gwener yn ystod y tymor. Manylion llawn ar ein tudalen deithio .

Ar drên
Mae trenau’n rhedeg yn uniongyrchol i Aberystwyth o Birmingham, Amwythig, Y Drenewydd a Machynlleth, bob 1-2 awr. National Rail

Mewn Car
Lleolir Canolfan y Celfyddau ar ganol campws Prifysgol Aberystwyth SY23 3DE. Mae’r troad i’r campws oddi ar yr A487 wrth ichi anelu am y gogledd o ganol tref Aberystwyth i gyfeiriad Machynlleth, ac mae digon o arwyddion. Mae maes parcio mawr gyferbyn â Chanolfan y Celfyddydau sydd am ddim i gwsmeriaid fin nos ac ar ol 5pm ar benwythnosau. Nodwch y dylech ddilyn yr arwyddion at Faes Parcio’r Ymwelwyr os ydych yn ymweld â Chanolfan y Celfyddydau yn ystod y dydd, ac caiff tâl bychan ei godi.

Gwelwch y pecyn ymwelwyr am fwy o fanylion.

Lawrlwytho: