Yn ystod y naw mis nesa bydd Ruth yn canolbwyntio ar themau sy’n hanfodol i’w gwaith sef iaith, traddodiad a diwylliant. Fel man cychwyn bydd yn creu arddangosfa o fewn y stiwdio gan edrych ar ‘Gwlan’. Ei bwriad yw trawsnewid y gofod dros gyfnod o amser gan ddefnyddio chnyfau, gwlan yn ei hanfod ac edrych ar gneifio defaid, nodau clust a’r traddodiadau cymdeithasol sy’n ynghlwm â dyddiau cneifio.

Prif ffocws ei chyfnod yn y stiwdio bydd archwilio syniadau a thechnegau newydd gan greu cysylltiadau gyda’r gymuned leol a cheisio ysbrydoliaeth ohoni.

www.ruthjen.co.uk

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled