Stiwdios Creadigol

Bwriad Prosiect yr Stiwdios Creadigol oedd i ddatblygu rôl Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth fel safle creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiaid a chrefftwyr. Mae’r cymysgedd o artistiaid a busnesau celf yn nodwedd unigryw o’r datblygiad hwn gyda thenantiaid sefydledig a newydd yn cydweithio gyda’i gilydd mewn amgylchedd creadigol ac ysgogol i gyflawni eu potensial economaidd a chreadigol.

Gwnaethpwyd Prosiect y Stiwdios Creadigol, a ddylunwyd gan Stiwdio Heatherwick, gwerth £1.4 miliwn, yn bosibl gyda chefnogaeth Prifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Enillodd Prosiect yr Stiwdios Creadigol un o wobrau’r Ymddiriedolaeth Ddinesig (2010) am adeiladau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol tuag at ansawdd yr amgylchedd, yr unig brosiect i gael ei ddewis yng Nghymru. Mae’r Unedau Creadigol hefyd yn enillodd Gwobr RIBA (2010) ar gyfer adeiladau sy’n cyrraedd safonau pensaerniol uchel ac sy’n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at yr amgylchedd lleol.

Gallwch weld preswylwyr presennol y Stiwdios yma. Oes diddordeb gyda chi mewn rhentu stiwdio? Darganfyddwch fwy.