Rheolwr Technegol   Nick Bache   nbb@aber.ac.uk 01970 628774

Prif Technegydd   Pete Lochery pdl@aber.ac.uk  01970 628773

Technegydd Paul Matthews  plm@aber.ac.uk

Rheolwr Sinema  Gareth Bailey  gjb@aber.ac.uk  01970 628682

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled