Brian Swaddling  - yn arddangos yn y Siop Lyfrau tan 30 Tachwedd

 

"Mae’r detholiad hwn o ddelweddau yn ffocysu ar anferthwch y grymoedd naturiol a gerfiodd y dirwedd Gymreig, yn erbyn ymdrechion dyn i greu trefn a strwythur ar dir uchel ac isel fel ei gilydd."

 

Peidiwch ag anghofio defnyddio’ch cerdyn Aber yma!

 

Llun - Sad 10am - 6pm               Ffôn: 01970 628697          bookshop@aber.ac.uk

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan