Cliciwch yma i brynu e-lyfrau o’r siop.

Gyda thros bymtheg mil o deitlau mewn stoc, ynghyd â’r posibilrwydd o brynu e-lyfrau a gyda miliynau          ar gael i’w harchebu, mae amrediad y Siop Lyfrau heb ei ail – o’r teitlau diweddaraf a’r llyfrau mwyaf      poblogaidd i’r clasuron sy’n anodd eu ffeindio, ynghyd â’r detholiad mwyaf cynhwysfawr o werslyfrau      academaidd. Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano, bydd ein staff brwdfrydig a gwybodus yn       barod i’ch helpu. Gostyniad o 10% i fyfyrwyr ar destunau gosod (gyda cherdyn NUS dilys).       

Llun - Sad 10am - 6pm           Ffôn: 01970 628697    bookshop@aber.ac.uk

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan