Iau 27 Mehefin 6.30 yp

Lansiad Llyfr:  A Small War in Eden

- rhan gyntaf o’r hyn fydd yn bedwarawd yn canolbwyntio ar Cumbria, a’r gyfres yn symud ymlaen drwy’r canrifoedd.

Gan John M Hughes – awdur lleol

Mae John Hughes wedi darlithio am ieithyddiaeth ar dri chyfandir, a hefyd wedi dal nifer o swyddi mwy defnyddiol. Ar hyn o bryd mae’n treulio rhan helaeth o’i amser yn ysgrifennu ffuglen hanesyddol, ond mae’n dal gyda rhywfaint o amser i gofio oes aur y rheilffyrdd stem ac i fyfyrio am pam creodd Duw'r pryfed gwyrdd. Yn Y Siop Lyfrau. Croeso i bawb.

 

Peidiwch ag anghofio defnyddio’ch cerdyn Aber yma!

Llun - Sad 10am - 6pm               Ffôn: 01970 628697          bookshop@aber.ac.uk

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled