Iau 17 Hydref: Siop Lyfrau Canolfan y Celfyddydau, 6.30pm

Dau awdur, dwy nofel gyfareddol!

THE BLUE TENT gan Richard Gwyn: ‘‘Yn stori freuddwydiol, ddirgel, wedi’i hysgrifennu’n gain a gydag islais aflonyddol, mae The Blue Tent yn nhraddodiad gorau ffuglen freuddwyd fodern.’ Patrick McGuinness

THE LEVELS gan Helen Pendry: ‘...gyda digonedd o densiwn a chynllun sy’n troi a throelli fel y disgwylir mewn nofel drosedd afaelgar, mae’r nofel hon yn un gythryblus a chymhellol.’ Morning Star

Ymunwch â Richard a Helen wrth iddynt drafod eu nofelau, ateb cwestiynau a darllen dyfyniadau. Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb. Lluniaeth ysgafn ar gael.

 

Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academaidd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. Mae'r siop lyfrau ar gael gyda'r nos i gynnal digwyddiadau megis lansio llyfrau, nosweithiau barddoniaeth, anerchiadau a nosweithiau cymdeithasol. Staff a myfyrwyr y Brifysgol - gostyngiad o 10% ar lyfrau academaidd.

Peidiwch ag anghofio defnyddio'ch cerdyn Aber yma!

Llun - Sad 10am - 6pm
Ffôn: 01970 628697
bookshop@aber.ac.uk

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled