Gwaith diweddar gan Anita Woods - yn arddangos yn y Siop Lyfrau tan 23 Mehefin

Artist ffiguraidd yw Anita Woods sy'n cael ei hysbrydoli gan anifeiliaid, tirwedd a môr Gorllewin Cymru lle mae'n byw. 

“Rwy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion, Canolbarth Cymru. 'Rwy'n gweithio'n bennaf mewn cyfrwng cymysg ond hefyd weithiau mewn olew a dyfrlliw”

 

Sêl  - ymlaen ‘nawr

Prisiau’n dechrau o £1         Gostyngiad o 20% ar bopeth*

*ac eithrio Tocynnau Llyfrau, gwaith celf wedi’i fframio a’r Antholeg MA.

Peidiwch ag anghofio defnyddio’ch cerdyn Aber yma!

 

Llun - Sad 10am - 6pm               Ffôn: 01970 628697          bookshop@aber.ac.uk

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan