Siop Lyfrau

Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academaidd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. Mae'r siop lyfrau ar gael gyda'r nos i gynnal digwyddiadau megis lansio llyfrau, nosweithiau barddoniaeth, anerchiadau a nosweithiau cymdeithasol. Staff a myfyrwyr y Brifysgol - gostyngiad o 10% ar lyfrau academaidd.

Peidiwch ag anghofio defnyddio'ch cerdyn Aber yma!

Llun - Sad 10am - 6pm
Ffôn: 01970 628697
bookshop@aber.ac.uk