Siop Lyfrau

 

Lansiad Llyfr

Nos Iau 5 Rhagfyr 6.30pm

 

Dewch i wrando ar farddoniaeth newydd yng nghwmni dwy farddones arobryn.  Bydd Kittie Belltree a Jackie Biggs yn darllen o'u casgliadau newydd ac yn siarad am yr hyn a ddylanwadodd arnynt ac a'u hysbrydolodd.

Mae Kittie yn fyfyrwraig ym Mhrisfygol Aberystwyth lle mae hi hefyd yn gweithio fel tiwtor arbenigol.

Mae Jackie wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Pushcart ac mae ei cherddi wedi eu cyhoeddi'n eang.

 

   

 

Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academaidd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. Mae'r siop lyfrau ar gael gyda'r nos i gynnal digwyddiadau megis lansio llyfrau, nosweithiau barddoniaeth, anerchiadau a nosweithiau cymdeithasol. Staff a myfyrwyr y Brifysgol - gostyngiad o 10% ar lyfrau academaidd.

Peidiwch ag anghofio defnyddio'ch cerdyn Aber yma!

Llun - Sad 10am - 6pm
Ffôn: 01970 628697
bookshop@aber.ac.uk

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled