Gwaith diweddar gan Chloe Rodenhurst - yn arddangos yn y Siop Lyfrau tan 23 Medi

"Mae’r math o gelf yr wyf i’n hoffi yn adrodd stori.  Yn wir, ‘rydym wedi adrodd straeon trwy ein paentiadau erioed ac mae fy ngwaith yn perthyn i’r traddodiad celf werin hwn. ‘Rwy’n ffeindio steil diniwed a lliwiau llachar celf Asiaidd yn hynod ysbrydoledig ac mae fy niddordeb cryf mewn tecstiliau yn dylanwadu fy mhersbectif o’r tirweddau sy’n gefndir i’m straeon. Yn y pendraw, mae fy ngwaith yn anelu a ddathlu prydferthwch Cymru a’i hanes."

 

Peidiwch ag anghofio defnyddio’ch cerdyn Aber yma!

 

Llun - Sad 10am - 6pm               Ffôn: 01970 628697          bookshop@aber.ac.uk

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan