"Mae’r math o gelf yr wyf i’n hoffi yn adrodd stori. Yn y pendraw, mae fy ngwaith yn anelu a ddathlu prydferthwch Cymru a’i hanes." - Chloe Rodenhurst.

Tan 30 Mehefin – Printiau a chardiau wedi eu fframio gan yr artist o Bontrhydfendigaid, Chloe Rodenhurst

 

Y lle yng Nghanolbarth Cymru i ddod o hyd i’r gorau mewn crefft a dylunio - ysbrydoliaeth ar gyfer y cartref a’r unigolyn.

Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith.
Dewch i ddarganfod yr hwyliog, yr anghyffredin a’r dyfeisgar.

Llun - Sadwrn 10am tan 8pm
Sul 12pm - 5.30pm

Siopwch ar-lein @ www.aberartscentreshop.co.uk       E-bost: aberartshop@aber.ac.uk    Ffôn: 01970622895

Serameg Gyfoes yn y Siop
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru  

20 o Grochenwyr Cymreig – arddangosfa barhaol o serameg Gymreig yn nodweddu detholiad o wneuthurwyr sefydledig a newydd yn cynnwys  Justine Allison,  Terry Bell Hughes, Lowri Davies, Joe Finch, David Frith, Margaret Frith, Christine Gittins, Jennifer Hall, Frank Hamer, Janet Hamer, Claudia Lis, Walter Keeler, Phil Rogers a Tony White.
Mae Canolfan y Celfyddydau yn cynnig Cynllun Casglu Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer prynu celf a chrefft. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan