Mae fy ngwaith yn aml yn archwilio’r gwagle deinamig rhwng gofod ac amser. Y prosesau pwysig i mi wrth greu celf yw i dorri i lawr a thrawsffurfio gofod, ac i dorri i lawr ac ailadeiladu deunyddiau a gwrthrychau. Mae’r proses creu hwn, sy’n chwareus ac eto’n fentrus, yn rhoi’r cyfle i mi i ail-ymweld â’m cof a phrofiadau cymdeithasol a diwylliannol.

Sai Hua Kuan

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled