Mae Sabrina Shah yn defnyddio paentio er mwyn archwilio ymadwaith dynol, yn arbennig rhwng plant ac oedolion.   Wrth wylio ymddygiadau trwy astudiaeth fanwl o sefyllfaoedd bob dydd, ac fel y maent yn cael eu portreadu yn y cyfryngau,  mae’n defnyddio cyfuniad o ddelweddau i greu ei chymeriadau. Mae’r gwaith sy’n dilyn yn naïf o ran arddull, yn caniatau i’r gwyliwr fwy o ryddid gyda’i ddychymyg.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled