Riikka Makikoskela, Ffindir (Medi-Tachwedd 2010)

Fel cerflunydd mae gennyf ddiddordeb mewn profiadau concrid, real mewn gofod ac amser penodol. Yn fy marn i mae gweithio artistig yn golygu meddwl trwy wneud, ac yn aml trwy gwestiynu. Fel arfer 'rwy'n edrych am ffyrdd gwahanol o fod, o weithredu, o fyw. I mi mae'r dewis o ddefnydd a'r ffordd o'i ddefnyddio yn bwysig, oherwydd gall y ddau beth fod ag ystyr arwyddocaol.

Riikka Makikoskela