Richard Ibghy, Canada (Hydref-Rhagfyr2011)

Astudiodd Richard Ibghy athronyddiaeth ac wedyn enillodd MBA yn yr École des Hautes Études Commerciales de Montréal. Mae’n gweithio’n aml gyda Marilou Lemmens; maent wedi datablygu ymarfer yn seiliedig ar ymchwil sy’n cynnwys cynhyrchu gweithiau celf, yn ogystal â chyfraniadau ar gyfer cyhoeddiadau, darlithoedd a fframweithiau ar gyfer arddangosfeydd.

Yn ystod ei gyfnod preswyl dymuna ddatblygu ‘Sceptics will be entertained but Perhaps unimpressed’ sef prosiect artistig yn ymwneud â chysyniadoli a chynrychioli gweithredu economaidd.