Rhoddion | Donations

Mae rhodd ariannol uniongyrchol - o unrhyw swm - yn helpu cefnogi rhaglen celfyddydau cymunedol eang y Ganolfan.

‘Rydym yn credu mewn grym y celfyddydau i drawsffurfio cymdeithas ac i newid a chyfoethogi bywydau, i ystyried ffyrdd newydd o feddwl a bodoli, i rannu a dangos ein potensial fel bodau dynol. Credwn y dylai’r celfyddydau fod ar gael i bawb, yr hen a’r ifanc, gan gynnig cyfleoedd i greu: gyda’r meddwl, y dwylo, lleisiau a chyrff; yn cynnig dyfodol diddiwedd o bosibiliadau.

Anfonwn ein dymuniadau gorau ac fel arfer ‘rydym yn fawr werthfawrogi eich cefnogaeth.  Diolch.

Rhowch yma.