Rhian Edwards (Mawrth - Mai 2013)

Mae Rhian Edwards yn ddiweddar wedi ymgymryd â'i swydd fel Awdures Breswyl gyntaf Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o brosiect a gefnogir gan Lenyddiaeth Cymru, HAUL ac Ysgol Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth.
Bydd Rhian yma am 3 mis, yn gweithio yn un o Stiwdios Creadigol y Ganolfan a ddylunwyd gan y pensaer blaenllaw Thomas Heatherwick, ac yn byw yn y dref ochr yn ochr â dau artist gweledol preswyl. Yn ystod ei harosiad, bydd yn datblygu gwaith newydd a ysbrydolir gan waith, creadigrwydd, ymwelwyr a phobl y Ganolfan.  Bydd Rhian hefyd yn trefnu darlleniadau gyda beirdd lleol ac yn arwain gweithdai gyda grwpiau yn y Ganolfan ac mewn ysgolion ac yn y gymuned.

 

Poetry has never sounded so alive…” - Cerys Matthews, BBC Radio 6

Astounding Welsh poet with performances that get you in the emotional gut…” – Ian McMillan, The Verb, BBC Radio 3

She captures and subverts cliché for poetry’s purpose, lets sound ring in the lines, weaves common speech with lyrical language…”Gillian Clarke

"Mae'n bleser ac yn fraint i gael fy mhenodi fel yr awdures breswyl gyntaf yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Mae'n gyffrous iawn i fedru treulio amser yma a defnyddio'r holl wahanol ddisgyblaethau a grwpiau artistig fel ysbrydoliaeth i'm gwaith."