Prosiect Cyrraedd y Nod

Menter sylweddol gan Lywodraeth Cymru yw Cyrraedd y Nod sy’n anelu at leihau’r nifer o bobl ifanc yng Nghymru rhwng 11-19 years nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r Ganolfan yn rhedeg dau brosiect gyda Phobl Ifanc mewn cydweithrediad â Chyngor Ceredigion ac  engage Cymru.

Bydd yr arddangosfa 'Made It', yn nodweddu gwaith o’r prosiect, yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau o 1 Rhagfyr - 6 Ionawr.