Arts Centre Artists in Residence

Trioni Architects

Greenweeds - webdesign

Angela Groombridge - artist/maker

Musicfest Inernational Music Festival & Summer School

Haul Arts in Health

Wardens Dramatic Company

Honno Welsh Women's Press

Textile Artist Becky Knight

Tim Walley - designer/maker

Weithiau daw’r cyfle i rentu uned. Pe hoffech fod yn rhan o’n cymuned greadigol a fyddech gystal â chysylltu â ni  Ffôn: 01970 622882  E-bost: artsadmin@aber.ac.uk

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled