Pas COVID GIG

Noder: O 19 Chwefror 2022 ni fydd angen i chi ddangos prawf o statws brechu llawn mwyach. Rydym yn dal i argymell eich bod yn cymryd Prawf COVID-19 Llif Ochrol cyn i chi ddod i unrhyw un o'n digwyddiadau ac rydym yn dal i ofyn i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad. 
 
Sut i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru
 
Gallwch gael Pàs COVID y GIG os ydych chi dros 16 oeda bod un o'r canlynol yn berthnasol i chi:
eich bod wedi cael cwrs llawn y brechlyn COVID-19
eich bod wedi cael prawf COVID-19 negatif (prawf llif unffordd 48 awr cyn mynd i’r digwyddiad)
 
 
Rhaid i chi wneud cais am Bàs COVID y GIG drwy wefan y GIG. 
 
Os na allwch gael mynediad at y fersiwn ddigidol, neu os nad oes gennych ID â llun, gallwch wneud cais am fersiwn bapur gan ffonio 0300 303 5667.
 
 

Lawrlwytho: