Oriel Lockdown

Gyda’n orielau ar gau am y tro, ni am rhoi cyfle arbennig i artistiaid i ymateb i’r pandemic.

Postiwch eich cais mewn unrhyw gyfrwng ar Instagram neu Twitter gan ddefnyddio'r hashnod #oriel_lockdown (+ tagiwch @aberartcentregallery ar Instagram), neu gallwch ebostio eich cynnig i oriel-lockdown@aber.ac.uk erbyn Awst 10fed.

Fyddwn yn dethol y gorau i ddangos mewn arddangosfa arbennig pan agorwn ni, ac fe allwn ni brintio a’i fframio i chi. POB LWC!

Bydd wobr o £500 i'r ennillydd, a fydd yn cael ei ddyfarnu gan Anthony Shapland, Artist a Churadur yn Oriel g39, Caerdydd, a Ffion Rhys, curadur Canolfan y Celfyddydau. Bydd yno hefyd gwobr Dewis y Bobl i ddilyn.