Dydd Llun - Sadwrn  8yb- 11yh 

Sul  12yp - 8yh

Swyddfa Docynnau
Llun - Sadwrn 10yb - 8:15yh
Sul 1.30yp - 5.30yh

Caffi
Llun - Sadwrn 9yb - 8yh
Sul 12yp - 5.30yh

Caffi'r Piazza
Llun - Gwener 8yb - 3yp

Oriel 1
Llun - Mercher 10yb - 5yh
Iau - Sadwrn 10yb - 8yh
Sul 1yp - 5yh

Oriel 2
Llun - Sadwrn 9.30yb - 8yh
Sul 12yp - 5.30yh

Siop Gwaith Crefft a Dylunio
Llun - Sadwrn 10yb - 8:15yh
Sul 12yp - 5.30yh

Siop Llyfrau
Llun - Sadwrn 10yb - 6yh

Bar y Theatr
Llun - Gwener 12yp - Hwyr
Sadwrn 5yh - Hwyr

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan