Enillwyr y Wobr | Past Winners

2020

Enillydd 2020 yw’r gerddores Cerys Havana Hickman, a fydd yn dechrau ei hastudiaethau ar gyfer gradd mewn Cerddoriaeth (BMus) yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain, yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae Cerys yn aml-offerynwraig dalentog sy’n arbenigo ar y delyn driphlyg a’r piano, ac mae hi hefyd yn chwarae’r delyn Geltaidd, y clarinet a’r ffidil.

2019

Roedd ansawdd ymgeiswyr 2019 mor uchel fe rannwyd y wobr rhwng dau berson ifanc - Owain Gruffydd, sydd bellach yn astudio ym Mhrifysgol Northampton ar gwrs baglor actio, a Laura Baker, sy’n astudio am radd mewn Addysg Bale yn y Royal Academy of Dance.