‘Roedd y dasg o ddewis un yn unig o’r ymgeiswyr rhagorol ar gyfer y Wobr Stiwdio yn un anodd drosben ac ’rydym yn ddiolchgar i bawb a gyflwynodd gais. Enillydd y Wobr Stiwdio yw’r pensaer a’r dylunydd Jenny Hall, sydd hefyd yn Gyfarwyddwraig Greadigol gyda Craftedspace ym Machynlleth; bydd yn gweithio yn Stiwdio 1 o’r Stiwdios Creadigol am y 12 mis nesaf.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled