Michèle Provost (Medi-Tachwedd 2015)

Michèle Provost o Ganada bydd yr Artist Preswyl Rhyngwladol am dri mis o fis Medi, gyda chefnogaeth barhaol Celfyddydau Cymru Rhyngwladol a’r Conseil des Arts, Quebec. Mae ei hymarfer gelf broffesiynol yn ffocysu ar archwiliad o’n diwylliant nwyddau traul cyfoes; yn aml yn cynnwys eitemau a wnaethpwyd â llaw a delweddau nodwyddwaith a gymerir o ddiwylliant poblogaidd.

Anerchiad Stiwdio Agored gyda Michèle Provost & Jenny Hall