Ydych chi’n mwynhau ysgrifennu, ac a oes gennych ddiddordeb mewn adolygu cynyrchiadau theatr, ffilmiau, arddangosfeydd celf, gwyliau a llawer mwy?

Hoffech chi gael eich gwobrwyo am wneud hynny?

Yna darllenwch fwy am Gynllun Adolygu Canolfan y Celfyddydau!

I gymryd rhan yn y cynllun, y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw cyflwyno’ch manylion ynghyd ag adolygiad (hyd at 500 o eiriau) yn ymateb i rywbeth yr ydych wedi’i brofi o arlwy amrywiol Canolfan y Celfyddydau.

Unwaith y mis bydd panel (staff a Llysgenhadon Canolfan y Celfyddydau) yn dewis y 5 adolygiad gorau, ac yn eu rhoi ar wefan swyddogol Canolfan y Celfyddydau. Yn ogystal â chael boddhad aruthrol o weld eich enw ar rywbeth swyddogol, bydd hefyd yn ychwanegiad gwych i’ch C.V.

Bob mis bydd y staff yn dewis adolygiad buddugol a fydd yn derbyn gwobr.

Ar ben hyn oll, bydd gwobr flynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn! Bydd y beirniaid yn edrych o’r newydd ar y 12 adolygiad buddugol a bydd un ohonynt yn ennill gwobr ‘adolygydd y flwyddyn’ o blith y myfyrwyr. Bydd yr enillydd lwcus yn cael tocyn am ddim i ddetholiad o ddigwyddiadau gwych neu docyn llyfrau ynghyd â thystysgrif wedi’i fframio er mwyn i chi gael brolio wrth eich ffrindiau a’ch teulu.

Os ydych yn ymweld yn rheolaidd â Chanolfan y Celfyddydau pam na ewch chi ati i fod yn un o’r rhai cyntaf i ysgrifennu adolygiad! Mae’r cynllun hwn yn agored i fyfyrwyr o bob adran ac o bob grŵp blwyddyn.

Anfonwch eich adolygiad drwy ebost i aamstaff@aber.ac.uk erbyn y 1af o bob mis er mwyn cael cyfle i gymryd rhan yn y cynllun.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled