Digwyddiad Labordy Digidol Artistiaid Connect 2
Dewch i ymuno â ni yn ac o gwmpas Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth am noson o ddarganfod gwaith digidol newydd a grëwyd gan ein artistiaid digidol preswyl Connect. Mi fydd 5 o osodiadau a pherfformiadau byr sy'n torri tir newydd a grëwyd yn arbennig dros 3 wythnos yng Nghanolfan y Celfyddydau. Aroswch i ymuno â ni am ddiod ar ôl hynny.
Dydd Sadwrn 2 MAI   8pm   Am ddim   RSVP ggo@aber.ac.uk   Nodwch fod rhannau o'r digwyddiad yn safle-benodol ac efallai nad ydynt yn hygyrch i'r rhai gyda llai o symudedd

Artistiaid sy'n cymryd rhan:
Jessie Brett a Jered Sorkin - Cymru - dawnsio, cyfansoddi a digidol
Ffloc - Cymru – gosod digidol, golau, sain, barddoniaeth
Hudson a Haf - Cymru - Perfformiad rhyngweithiol
Andrew Bolton - Cymru - gosodiad celf weledol a digidol
JGM - Portiwgal - gosod digidol, golau, sain

ebost ggo@aber.ac.uk

 

Connect 2

Mae ‘Connect’ yn ôl! Mae Connect 2 yn arwain ymlaen o brosiect Only Connect Canolfan y Celfyddydau, yn archwilio ymhellach fyd digidol y celfyddydau; yn cynnig gweithdai i artistiaid ac yn galluogi cyfranogwyr i greu gwaith digidol newydd.

Bydd Connect 2 yn cynnwys:

  • Profiad Labordy yn caniatau artistiaid dethol i ddatblygu gwaith digidol newydd gyda chyfarwyddyd technegol arbenigol a chyflwyniadau cyhoeddus (manylion i’w cyhoeddi).

 

  • Gweithiau celf digidol newydd wedi eu creu gan yr artist Anton Hecht. Yn gweithio gyda cherddorieth, animeiddiad a thechnoleg, bydd Anton yn dod â phobl y dref i fewn i’r oriel a mynd â’r oriel allan i’r dref... Byddwch yn gweld Angel Aberystwyth yn hedfan ar draws y ffenestri a model llawn-maint yn rhedeg trwy’r strydoedd; tra bod Côr Meibion Aberystwyth yn mynd o gwmpas y dref ar gyfrifiadur tabled sy’n cael ei basio o berson i berson - yr holl waith celf yn cael ei ysbrydoli gan bobl a llefydd lleol! Bydd y prosiect hwn yn digwydd yn nhref Aber yn bennaf ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf, gweler manylion ar y safle hwn yn fuan, gyda chyflwyniad yn Oriel 1 y Ganolfan rhwng 7-25 Mawrth.
  • Bydd trac sain y ffilm Aberystwyth Angel yn cael ei recordio yn ystod y bore ar ddydd Sul 16 Tachwedd gydag aelodau gwych (ac hwyliog) Côr Meibion Aberystwyth - os ydych yn y dref, efallai y byddwch yn clywed y côr hyfryd hwn yn canu ar lan y môr!

GWEITHDAI AM DDIM ar gyfer artistiaid a phobl greadigol

Connect 2: gweithdai am ddim i Artistiaid

Dydd Gwener 6 Mawrth 10am-4pm Sut i reoli eich presenoldeb ar-lein: ar gyfer artistiaid proffesiynol, pobl greadigol a myfyrwyr; yn ogystal â sesiynau un-i-un ar sut i ddosbarthu ac hyrwyddo eich gwaith ar-lein. Dan arweiniad yr artist Anton Hecht

Dydd Gwener 20 Mawrth 10am-4pm Arduino ar gyfer pobl Greadigol Dysgwch sut i raglennu i reoli golau, symudiad, sain a mwy!

Rheolwr-meicro tarddiad-agored yw Arduino sy’n seiliedig ar galedwedd a meddalwedd hawdd-i’w-defnyddio. Mae’n ddelfrydol i’w ddefnyddio mewn prosiectau rhyngweithiol gyda phob math o bosibiliadau ar gyfer artistiaid a phobl greadigol. Dan arweiniad y Dr Colin Sauze

Gweler enghraifft: http://www.performingartsconvention.org/artists/id=386 a http://www.creativeapplications.net/tag/arduino/

Cyfrifiadur hawdd ei rhaglennu bychan, rhad yw’r Arduino sy’n cyflwyno cyfleoedd creadigol gwych. Bydd y cwrs hwn yn dysgu sut i raglennu’r Arduino - gan gynnwys gwifro’r Arduino i synwyryddion a chychwynwyr, ac ysgrifennu’r côd a fydd yn monitro darlleniadau’r synhwyrydd ac yn troi’r cychwynnydd ymlaen ac i ffwrdd. Bydd Colin hefyd yn cyfeirio at ‘wearables’ a enwir ‘lillypad’ neu ‘flora’ - gweler enghraifft. https://learn.adafruit.com/category/flora

e-bostiwch etr@aber.ac.uk i fynegi diddordeb neu i gadw lle ar y cyrsiau

Gweithgareddau eraill yn dod yn fuan:

Rob Davies: ‘Of time and the railway’ 27 Mawrth - 11 Ebrill; Gwaith celf digidol yn seiliedig ar y rheilffordd rhwng Birmingham ac Aberystwyth, wedi’i ffilmio o gaban gyrrwr y trên. Ewch ar y daith drên ffilm hon a phasiwch drwy’r newidiadau mewn diwrnod ac mewn blwyddyn. Logos: Arts Council of Wales; Arriva Trains Wales

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled