Mae'r cwmnïau isod wedi cefnogi Canolfan y Celfyddydau y tymor hwn. Rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad, eu cefnogaeth a'u brwdfrydedd yn fawr iawn. Diolch i ymroddiad y partneriaid hyn, gall Canolfan y Celfyddydau barhau i gynnig ei gwasanaeth unigryw, o berfformiadau ac arddangosfeydd i brosiectau addysgol a chymunedol, sy'n denu dros 650,000 o bobl y flwyddyn i'r Ganolfan. Mae Canolfan y Celfyddydau yn enwog trwy Gymru ac rydym yn hynod o falch fod cynifer o gwmnïau blaenllaw ymhlith ein cefnogwyr.

Am mwy gwybodaeth, ffoniwch 01970 622882.

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled