Ni sy'n dod atoch chi!

Daw Canolfan y Celfyddydau at eich ysgol chi!

Gallwn ddarparu amrediad o weithdai creadigol mewn cerddoriaeth, dawns, drama, celf ac ysgrifennu creadigol i gyfoethogi’ch dealltwriaeth o’r cwricwlwm.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Rachael Taylor ar 01970 622163 rmt@aber.ac.uk