Mae Nastja Säde Rönkkö yn artist sy’n gweithio gyda pherfformiad. Defnyddir testun, gosodwaith neu fideo yn aml fel estyniad neu ganlyniad i’r perfformiadau.  Mae ei hymarfer diweddar yn deillio o ddyhead i archwilio agosrwydd, empathi a’r syniad o berthyn, ar draws ymadweithiau dynol a defodau cymdeithasol, o’r dibwys i’r dwfn.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled