Miranda Whall (Mehefin-Awst 2012)

Miranda Whall: 'Rwy'n datblygu cyfres o brosiectau newydd o dan y teitl cyfunol ‘The Quests’. Bydd y prosiectau yn cynnwys lle, tirwedd ddaearyddol, gwrthrych/goddrych, emosiwn ddynol, darn o destun fel recordiad clywedol a ffilm fideo. Mae'r prosiectau'n datblygu yn ôl ymatebion penodol lleoliad a'r ddeinameg sy'n digwydd o fewn cydweithrediad a chyfranogiad. Ar gyfer y cyflwyniad yn Sinema Canolfan y Celfyddydau byddaf yn cyflwyno ac yn trafod datblygiad y 'Quests'.