Ganed Michelle Sank yn Cape Town, De Affrica. Mae hi’n byw ac yn gweithio yn y DU er 1987. Mae ei ffotograffau wedi’u harddangos a’u cyhoeddi yn Lloegr, Ewrop, Awstralia, Mexico, De Affrica ac UDA. Mae wedi ymgymryd â phrosiectau preswyl niferus i orielau enwog yn y DU ac Ewrop. Delir ei gwaith mewn casgliadau preifat a pharhaol megis Amgueddfa Celfyddydau Cain, Houston, Texas a Chanolfan Ffotograffiaeth Woodstock, Efrog Newydd. Yn 2007, hi a enillodd y Wobr Bortread yn yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, Llundain. Cyhoeddwyd monograff o’i gwaith o’r enw Becoming yn 2006 a llyfr arall, The Water’s Edge yn 2007.

Gellir gweld mwy o fanylion ar www.michellesank.com.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled