Matthew Cowan (Medi-Tachwedd 2011)

Mae f’ymarfer presennol yn digwydd ym maes arferion Prydeinig ac Ewropeaidd traddodiadol. ‘Rwy’n creu fideos, cerflunwaith, gosodweithiau a pherfformiadau, sy’n chwarae gydag hynodrwydd cynhenid poblogrwydd cyson yr arferion gwerin hir-sefydledig yn y byd modern.

Gellir edrych ar lawer o’m gweithiau fel perfformiadau gwerin ffug ynddynt eu hunain, yn chwarae gyda’r elfennau o ddefodau gwerin sy’n cysylltu pobl gyda’r gorffennol. Mewn cymdeithasau Ewropeaidd cyfoes, mae gan bobl berthynas ryfedd gyda’u traddodiadau gwerin a ddaw’n rhannol yn sgil anesmwythder ynglyn â’u gorffennol ond sydd hefyd yn ymwneud â diddordeb mewn hiwmor, ysblander a defodau hir-sefydledig.

Matthew Cowan