Mae paentiadau Mathew Weir yn defnyddio darnau o ddelweddau sy’n bodoi eisoes, gan dynnu ar draddodiad penodol celf addurniadol y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, y ffiguryn serameg, yn ogystal â gwrthrychau sydd ag arwyddocâd mwy diwylliannol.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled