Yn fy llyfrau a'm darluniau 'rwy'n edrych am y gwirionedd wrth wraidd ein bywydau bob dydd; sylwadau ar gymhlethdod eiddil y gymdeithas fodern. Fy mwriad yw i dynnu gwybodaeh allan o'i chyd-destun er mwyn gofyn cwestiynau cyffredinol ynglyn â sut yr ydym yn byw ac yn gweithredu mewn cymdeithas ddefnyddwyr.

Lucy Watts

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled