Click here for examples of work.

Lucy Harvey is a conceptual metalsmith who explores our narrative relationship with objects. Her small scale sculptures and installations speak of the absent, melancholy and uncanny. Influenced by both museum and reliquary, she creates collections of crafted artefacts which explore the psychology behind myth and legend.
www.lucyharvey.blogspot.com

 

 

Mae gwrthrychau’n hongian rhwng llygaid y dychymyg, gan ein cynrychioli’n hunain i’n hunain yn barhaus a chan adrodd hanes ein bywydau mewn ffyrdd a fyddai fel arall yn amhosibl –

Susan Pearce

 


Rydym yn ein hadlewyrchu ein hunain mewn gwrthrychau er mwyn sicrwydd a diogelwch, fel dihangfa a darganfyddiad. Mae’r straeon dychrynllyd ac ofnadwy rydym yn eu dyfeisio yn gadael i ni deimlo rhyw fath o reolaeth dros y byd o’n cwmpas ac mae’r ffurf dri dimensiwn yn gweithredu fel tystiolaeth amlwg o’r chwedlau hyn – y rhai go-iawn a’r rheini sydd wedi’u dychmygu.

Rwyf yn defnyddio prosesau crefft fel cyfrwng i siarad am yr absennol, yr annaearol a’r pruddglwyfus. Gan gymryd arnaf rôl ffug anthropolegydd, byddaf yn trafod yr hyn sydd eisoes yn bodoli er mwyn creu arteffactau enigmatig sy’n chwarae â’n hysfa i gredu yn y ffantastig. Mae gwyrdroi awdurdod amgylchedd a phŵer cysylltiedig casglu, yn gadael i mi ddrysu ac adeiladu, gan greu gwrthdaro rhwng ofnau a dyheadau animistaidd.

Lucy Harvey

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled