Mae Kim Kielhofner yn artist sy’n gweithio gyda fideo, arlunio a llyfrau. Mae ei gwaith yn ymwneud â naratif, yn benodol sut yr ydym yn deall, yn cofio a sut yr ydym yn gosod ein hunain o fewn y straeon hyn. Mae hi’n defnyddio ffurfiau cyfarwydd mewn sinema, llenyddiaeth a dylunio graffig ac yn chwarae gyda’n disgwyliadau ynglyn â beth fydd y canlyniad.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled