Mae David Brazier & Kelda Free yn creu gweithiau sy’n ymateb i safle trwy ddefnyddio dulliau aml-ddisgyblaethol sy’n cynnwys fideo, ffotograffiaeth, gosodwaith a sefyllfaoedd a adeiledir. Maent yn aml yn cydweithio gyda chyfranogwyr y tu allan i’r celfyddydau, gan ganiatau i ganlyniadau annisgwyl ddatblygu cynnwys y gwaith a chreu mannau cychwyn ar gyfer prosiectau artistig newydd.  

 

“These artists’ projects combine an innovative use of social forms and gestures with a very focused sense of political inquiry.”( Ted Purves, Chair of MFA, California College of the Arts)

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled