Click here for examples of work.

Fel artist, mae cwestiynau sy’n ymwneud â hunaniaeth erioed wedi mynd â’m bryd ynghyd â’r ffordd rydym yn darlunio hyn yn y byd trwy ffurfiau ein dillad a’n pensaernïaeth. Mae’r ddau’n cael eu gweld yn drosiadau i’r corff a phrofiad dynol. Mae gwisg yn ein diffinio ac yn ein dadunigoliaethu ac, yn yr ystyr hwn, mae’n sefyll ar yr ffiniau peryglus rhwng yr hunan a’r arall, y tu mewn a’r tu allan, y preifat a’r cyhoeddus.

Golyga fy mhrofiad fel gwneuthurydd gwisgoedd a’r ffordd rwyf wedi trosi prosesau tecstiliau i elfennau cerfluniol ers hynny, fy mod mewn sefyllfa ragorol i archwilio’r berthynas hon. Rwyf yn archwilio elfennau strwythurol dillad a phensaernïaeth mewn perthynas â’u defnyddiau.

Rwyf yn aml yn arbrofi â deunyddiau adeiladu a pheirianyddol wrth ddefnyddio technegau a geir yn y diwydiant tecstiliau er mwyn creu fy nefnyddiau cerfluniol fy hun. Fy nod yw codi’r elfennau addurniadol o ddillad ac adeiladau gan eu trosi i ffurfio’r elfennau adeiladol yn fy ngherfluniaeth.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled