Kate Street (Rhagfyr 2010 - Chwefror 2011)

Ysbrydolir fy ngwaith gan eiriau, cymalau, straeon a llefydd. 'Rwy'n cael fy nenu at destunau neu ddelweddau sy'n mynegi natur fregus ac anghyson dyhead : y cysylltiad rhwng hiraeth a cholled, gorfodaeth a gwrthadwaith, cyflawniad a gwasgariad.Trwy ddefnyddio animeiddiad a cherflunwaith 'rwy'n anelu at newid yr hyn sy'n ymddangos yn gyffredin i mewn i brofiad rhithweledol.

Kate Street