Ingrid Schildermans (December 2012 - February 2013)

Mae gwaith presennol Ingrid Schildermans yn ffocysu ar fywyd planhigion sydd ar wahân, wedi’i gyflwyno mewn paentiadau pastiche a thrwy’r lluniau hyn mae’n ceisio cyflawni ‘ticed adref i ardd Eden’. Trwy baentio’r clytwaith hwn o’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol, mae’r prosiect ‘Imperium Ingrid Schildermans’ yn datblygu.