Hysbysiad am Waith Ffordd – Allt Penglais

Yn dechrau gyda’r nos ar nos Lun, 13eg Ionawr 2020, mae gwaith ail-wynebu ar y gweill ar hyd yr A487 Stryd y Dollborth a Rhiw Penglais, Aberystwyth, bydd mewn effaith o gynnar gyda’r nos hyd 6am.

Os ydych yn teithio o ogledd y sir (tuag at y dref) bydd ddim newid i fynediad y campws. Os ydych chi’n teithio o’r dref neu de’r sir, bydd rhaid i chi ddilyn dargyfeiriadau o gwmpas Gelli Angharad.

Bydd hyn mewn effaith am wythnos, ac yna am y pythefnos wedyn bydd goleuadau traffig a system confoi ar waith.

Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod chi’n gadael digon o amser am unrhyw oedi gall ddigwydd oherwydd y gwaith hwn.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled