Gwybodaeth i'r Teulu

‘Rydym yn gwybod bod ymweld â’r theatr neu’r sinema neu fynd i weld arddangosfa efo’r teulu yn golygu trefnu gofalus a thrylwyr! Felly ‘rydym wedi paratoi taflen wybodaeth a all fod o gymorth i chi wrth baratoi ar gyfer eich ymweliad â Chanolfan y Celfyddydau.  Os ‘rydych yn meddwl bod y daflen o ddefnydd ond eich bod o’r farn y gellid ychwanegu rhagor o wybodaeth, gadewch i ni wybod a gwnawn ein gorau i’w haddasu. Gobeithir y bydd y canlynol yn help i chwi a’ch teulu gael y profiad gorau posibl yn y Ganolfan. Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

 

Lawrlwytho: